wersja polska english version Galeria Komitety Komunikaty Lista uczestników Sesja młodych badaczy Program Walne zebranie Almanach Dojazd Zakwaterowanie Kontakt SHP

Almanach

Ankieta Aktualizacyjna Humboldtczyka

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej (Wypelnij formularz - ALMANACH on-line) na stronie przygotowanej przez ZG SHP, bądź formą tradycyjną (pobierz formularz: doc pdf ) przez odesłanie wypełnionego formularza na adres:


Societas Humboldtiana Polonorum
ALMANACH

c/o Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3

30-060 KRAKÓW

Sponsorzy: