wersja polska english version Galeria Komitety Komunikaty Lista uczestników Sesja młodych badaczy Program Walne zebranie Almanach Dojazd Zakwaterowanie Kontakt SHP

Komitet honorowy

Pan Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
Pan Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP
Prof. Dr. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji im. Alexandra von Humboldta
Prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Pan Michael H. Gerdts, Ambasador Niemiec w Polsce
Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
J.E Ks. Biskup Andrzej Suski, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej
Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, J. M. Rektor UMK

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Przewodniczący
Prof. dr hab. Danuta Bauman
Prof. dr hab. Aleksander Strasburger
Apl. Prof. dr hab. Marian Jaskuła
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Krzemiński
Prof. dr hab. Agnieszka Fogel
Prof. dr hab. inż. Józef Krzyżanowski
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Doc. dr hab. inż. Alfred Zmitrowicz
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski
Prof. dr hab. Edeltrauda Helios-Rybicka

Prof. dr hab. Andrzej M. Kłonkowski, O/Gdańsk
Prof. dr hab. Halina Gabryś, O/Kraków
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, O/Lublin
Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, O/Łódź
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, O/Poznań
Prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch, O/Toruń
Prof. dr hab. Witold Małachowski, O/Warszawa
Dr inż. Krystian Leonard Chrzan, O/Wrocław


Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Przewodniczący
Prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch - Vice Przewodniczący
Apl. Prof. dr hab. Marian Jaskuła - Vice przewodniczący, skarbnik Kongresu
Prof. dr hab. Adam Jakubowski
Dr hab. Jacek Kobus
Prof. dr hab. Dariusz Chruściński
Prof. dr hab. Tomasz Justyński
Dr Bronisław Żurawski
Mgr Agnieszka Reczuch - Sekretarz Kongresu
Pracownicy i doktoranci Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki WCh UMKSponsorzy: